fbpx

Regulamin

1. Informacje ogólne
Właścicielem sklepu internetowego www.sklep.amadar.pl jest firma.
Dane firmy:
Amadar Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
Tel.22 826 43 81,
KRS 0000063108,
NIP 534-14-02-446

Konto bankowe: mBank S.A. z Oddziałem w Warszawie
konto nr: 32 1140 2062 0000 5517 5200 1012

2. Oferta sklepu
2.1. Wszystkie podane ceny wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
2.2. Wszystkie ceny podane w naszym sklepie są cenami brutto.
2.3. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.
2.4. Oferowane przez Amadar sp. z o.o. produkty pochodzą od renomowanych producentów, a podane specyfikacje pochodzą z materiałów przez nich publikowanych.
2.5. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, bądź dostępne w innej cenie niż na stronie internetowej, o czym zostaną Państwo poinformowani przez pracownika sklepu www.sklep.amadar.pl

3. Zamówienia
3.1. Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą rozpatrywane.
3.2. Przyjęcie zamówienia nie stanowi zawarcia umowy. Do zawarcia umowy dochodzi po potwierdzeniu zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3.3. Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
3.4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od godz. 12 następnego dnia roboczego.
3.5. Zamówienie potwierdzane jest telefonicznie lub pocztą elektroniczną w ciągu 24-48 godzin roboczych.
3.6. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 2 dni roboczych nie będą realizowane.
3.7. Zamieszczone w sklepie internetowym ceny mogą ulec zmianie (np. wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta). Jeśli zmiana taka dotyczy towarów zamówionych przez Klienta sklepu, jest on o takiej zmianie informowany i może anulować zamówienie.
3.8. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów Amadar Sp. z o. o. niezwłocznie zobowiązuje się do poinformowania o tym klienta. W razie braku akceptacji nowej ceny, zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.
3.9 Firma Amadar Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu www.sklep.amadar.pl.
3.9. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień. Amadar Sp. z o. o. jako właściciel sklepu nie jest odpowiedzialny za czas jaki spedytor lub przewoźnik potrzebuje na dostarczenie zamówionych towarów pod wskazany adres. Czas dostarczenia towarów przez spedytora lub przewoźnika nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń lub reklamacji.
3.10. Zapłata za towar uiszczana jest gotówką spedytorowi-(POBRANIE) przy odbiorze przesyłki, lub przelewem na konto sklepu(PRZEDPŁATA)

4. Czas realizacji zamówienia.
4.1. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 48 godzin do 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Amadar Sp z o.o. , a Kupującym.
4.2. W przypadku braku towaru w magazynie oraz u dostawców, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

5. Gwarancje / Reklamacje
5.1. Amadar Sp. z o. o. jako właściciel sklepu nie jest odpowiedzialny za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie dostawy przez przewoźnika. Wszelkie reklamacje wynikające z uszkodzenia towaru na skutek transportu będą uwzględniane jedynie po dostarczeniu przez Klienta ”Protokołu Reklamacji”.
5.2. Zakupione i dostarczone towary objęte są gwarancją producenta.
5.3. Jeżeli karta gwarancyjna produktu nie została wypełniona przez Amadar Sp. z o.o. z powodu możliwości naruszenia opakowania zabezpieczającego przed uszkodzeniem podczas transportu, prosimy po rozpakowaniu przesyłki o przesłanie jej na adres siedziby firmy Amadar Sp. zo.o.. Wypełnioną kartę niezwłocznie odeślemy do Państwa.
5.4. Amadar Sp. z o.o. jako właściciel sklepu nie będzie w żadnym razie odpowiedzialny wobec jakichkolwiek osób z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych poniesionych z powodu użytkowania oferowanych przez nas towarów. Odpowiedzialność za szkody wynikłe z nieprawidłowego funkcjonowania produktów użytkowanych zgodnie z ich instrukcją obsługi ogranicza się do warunków gwarancyjnych udzielonych przez producenta, dystrybutora lub importera danego produktu lub towaru, o ile na ten produkt lub towar jest udzielana gwarancja.
5.6. W razie dodatkowych pytań informacji udzielą Państwu nasi sprzedawcy.

6. Faktury VAT
6.1. Do każdego zakupionego w sklepie www.sklep.amadar.pl produktu jest dołączany Faktura VAT.

7. Wydanie towaru/odbiór osobisty
7.1. Chwilą wydania towaru jest moment odebrania zamówionych produktów z magazynu firmy AMADAR, ul. Okrężna 10, 05-090 Raszyn, a w przypadku jego wysyłki powierzenie go przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju (art. 544 § 1 kodeksu cywilnego). W przypadku naszego sklepu jest to firma kurierska DHL. Wysyłając towar do Państwa firma zapewni sposób opakowania i przewozu odpowiadający właściwościom rzeczy w szczególności jej nienaruszalność (zgodnie z art. 545 § 1 kodeksu cywilnego).
7.2. Do odbioru osobistego upoważnia wydrukowane zamówienia oraz dowód dokonania zapłaty za towar zakupiony w sklepie www.sklep.amadar.pl. Możliwe jest również uiszczenie opłaty za zamówiony towar w siedzibie firmy Amadar Sp. zo.o.
UWAGA:
Nabywca, odbierając towar, zobowiązany jest do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń (połamane elementy, widoczne uszkodzenia, przetarcia, itp. ) powstałych na skutek transportu (również uszkodzone opakowanie, zerwane taśmy itp.)
Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej “Protokołu Reklamacji”.

8. Postanowienia końcowe
8.1 Składając zamówienie Klient akceptuje powyższy regulamin.
8.2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
8.3. Zawartość sklepu www.sklep.amadar.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Informacje dotyczące produktów reprezentowanych na stronie sklepu www.sklep.amadar.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep ww.sklep.amadar.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
8.4. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez sklep www.sklep.amadar.pl z Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW w formie, która umożliwia pobranie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.
8.5. Wszystkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby firmy Amadar Sp. z o.o.

Sklep Amadar