fbpx

Regulamin zakupu materiałów

Regulamin dokonywania zakupów materiałów stomatologicznych w Amadar sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa

  1. Zamówienia można składać za pośrednictwem:
   • regionalnych doradców klienta
   • telefonicznie: 22/  487 54 75
   • faxem: 22/ 826-91-52
   • e-mailem: sklep@amadar.pl

Zamówienia można składać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 17.00.

 1. Zamówienia przyjęte do godziny 14.00 wysyłane są tego samego dnia. Zamówienia przyjęte po godz. 14.00 realizowane są w kolejnym dniu roboczym. Przewidywany czas dostawy określa operator przesyłek kurierskich. Amadar sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie przesyłki leżące po stronie operatora przesyłek kurierskich.
 2. Produkty dodawane gratis są wysyłane bezpośrednio do Klienta przez wyłącznego Dystrybutora lub Przedstawicielstwa danej firmy na podstawie kopii faktury zakupowej klienta dostarczonej przez Amadar sp. z o.o.
 3. Zamówienie jest zrealizowane w całości pod warunkiem, że wszystkie zamówione towary są dostępne w magazynie. W przypadku niedostępności któregokolwiek z zamówionych towarów, Klient jest o tym poinformowany i podejmuje decyzję o dalszym sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużanie czasu oczekiwania, rezygnacja z całego zamówienia).
 4. Wszystkie podane ceny są cenami brutto. Zawierają podatek Vat.
 5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 6. Oferujemy następujące formy płatności:
  • pobranie – płatne u kuriera
  • przedpłata płatna przelewem na podstawie wystawionej faktury
  • przelew 7 dni od dnia wystawienia faktury

   Dane do przelewu:
   Amadar sp. z o.o.
   ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa
   Bank BPH S.A. Oddział Warszawa
   060 0076 0000 3200 0043 3511

 7. Amadar sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty , przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.
 8. Koszty przesyłki:
  • Przy zamówieniach o wartości brutto powyżej 300 zł koszty wysyłki na terenie Polski pokrywa Amadar sp z o.o.
  • Przy zamówieniach o wartości brutto poniżej 300 zł koszt wysyłki zgodny jest z cennikiem usług firmy kurierskiej.
 9. Reklamacje:
  • Reklamacje powstałe z tytułu uszkodzenia towaru w czasie transportu są uwzględniane jedynie w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera.
  • W przypadku reklamacji dotyczących parametrów jakościowych dostarczonego towaru Amadar sp. z o.o., w uzgodnieniu z producentem towaru, podejmie decyzję odnośnie zasadności kierowanego roszczenia w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.
  • W przypadku uznania reklamacji towar uszkodzony jest wymieniany na identyczny pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Amadar sp. z o.o. zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w magazynie towary do wyboru.
  • Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię faktury oraz dane kontaktowe (imię , nazwisko, nr telefonu kontaktowego).
  • Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od daty wpłynięcia.
  • Reklamowane produkty należy odsyłać na adres:

   Amadar sp z o.o. Magazyn
   ul. Okrężna 10, 05-090 Raszyn

  • Amadar sp z o.o. nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  • Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Amadar sp z o.o. zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 10. Ochrona danych osobowych
  Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe są objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. Dane osobowe zbierane są tylko na potrzeby Firmy Amadar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do celów marketingowych i ewidencyjnych. Jednocześnie zapewniamy, że mają Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Firma Amadar sp z o.o. nigdy nie udostępniała i nie będzie w przyszłości udostępniać danych osobowych swoich klientów do celów innych niż związane z realizacją zamówienia. Dotyczy to zarówno danych adresowych (takich jak: miasto, ulica itp.) jak i adresów e-mail. Jednocześnie Amadar sp. z o.o. zapewnia, że w każdej chwili zostanie uwzględniona przekazana telefonicznie, pocztą elektroniczną, osobiście lub korespondencyjnie prośba o skreślenie podanych danych z bazy Klientów Amadar sp z o.o..
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 12. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do Amadar sp. z o.o., w którym kupił nowy produkt. Klienci chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres:

  Amadar sp z o.o. Magazyn
  05-090 Raszyn , ul. Okrężna 10

 13. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
Sklep Amadar